Rad sa opremom

Kontrola displeja
Osnovno podesavanje stoperice
Podesavanje Remote Timer

Rad sa aplikacijom za obradu