Merenje vremena na vašem takmičenju

Vršimo kompletno opremanje vašeg takmičenja opremom za merenje vremena. Takođe, vršimo izradu svih rezultata kao i objavu rezultata uživo on-line!

Za više informacija obratitem nam se na 📧 office@racingtribe.com

Auto, moto i karting 🏎🏍💨💨
Rally

U mogućnosti smo da ponudimo standardnu opciju za merenje vremena i izradu rezultata na vašem reli takmičenju, kao i dodatne usluge koje možete izabrati.

Standardna ponuda uključuje

 • Merenje vremena vožnje na brzinskom ispitu
 • Startni LED sat – 1 sat za svaki start brzinskog ispita
 • Detekciju prevremenog i neispravnog starta (sa obaveštavanjem direktora takmičenja)
 • LED sat (zvanično vreme takmičenja) u direkciji takmičenja, kao i na svakoj vremenskoj kontroli
 • On-line objavu vremena i rezultata na timing.racingtribe.com stranici
 • Štampu rezultata svih faza takmičenja (brzinski ispit, posle brzinskog ispita), kao i privremenih i konačnih rezultata takmičenja
 • Korišćenje RacingTribe aplikacije za praćenje prolaska vozila pored SOS tačke. Ova opcija eliminiše potrebu za korišćenjem radio veze jer se svi podaci u realnom vremenu prenose u direkciju takmičenja i dostupni su kako direktoru takmičenja tako i šefu brzinskog ispita
 • Korišćenje RacingTribe aplikacije za unos kaznenih poena od strane sudija (samo za OffRoad). Ova opcija eliminiše potrebu za papirnim zapisnicima sudijskih mesta jer prenosi podatke u realnom vremenu u centar za obradu rezultata
 • Obuka korisnika za korišćenje RacingTribe aplikacije (sudija, SOS tačka, šef brzinca, direktor)

 Dodatne usluge

 • Merenje prolaznog vremena na jednoj ili više tačaka brzinskog ispita
 • Jedno ili više merenja brzine vozila na određenom potezu (speed trap)
 • Video prenos celokupnog takmičenja na našoj stranici ili na platformi po vašem izboru (YouTube, Facebook, itd)
 • Korišćenje RacingTribe aplikacije za monitoring odvijanja relija (rani/kasni ulazak u VK, prevremeni/neispravni start, SOS tačke)

Za vreme trajanja takmičenja se uzima vreme od početka verifikacije do vremena objave zvaničnih reuzultata prema zvaničnom programu takmičenja.

Pod istovremenim brzinskim ispitima se podrazumevaju samo brzinski ispiti na kojima se meri vreme u istom trenutku. U praksi, sprint reli ima 1 simultani brzinski ispit, manji reliji imaju do 2 simultana brzinska ispita, dok veći reliji imaju do 3.

Brdske trke

U mogućnosti smo da ponudimo tri opcije za merenje vremena i izradu rezultata na vašem takmičenju.

BASIC opcija je pogodna za treninge, klubska takmičenja i takmičenja gde postoji odvojena služba za izradu rezultata. Sva izmerena vremena je moguće, u CSV formatu (startni broj, postignuto vreme), proslediti službi za izradu rezultata.

STANDARD opcija je opcija koja sadrži sve što je potrebno za vaše takmi;enje. Pored merenja vremena, ova opcija nudi izradu i štampanje svih potrebnih rezultata za takmičenje, kao i on-line objavu rezultata.

ADVANCED opcija je pogodna za takmičenja evropskog ranga ili takmičenja gde organizator želi postići veći marketinški efekat. Ova opcija, pored merenja vremena i izrade rezultata, nudi i merenje prolaznog vremena, kao i merenje brzine (speed trap) koje se može ispisati na LED displeju (16x96px) zbog publike ukoliko je potrebno.

Od dodatanih usluga koje možemo ponuditi izdvajamo:

 • Dodatne LED satove za ispis vremena takmičenja (npr. udaljeni srevis, itd)
 • Dodatne LED displeje za ispis vremena vožnje, postignute brzine, itd.
 • IDCam sistem (slika vozila na cilju sa ispisanim vremenom)
 • Video prenos celokupnog takmičenja na našoj stranici ili na platformi po vašem izboru (YouTube, Facebook, itd)

Kružne trke

Za sva takmičenja na kružnim stazama (auto, moto ili karting) možemo ponuditi tri opcije merenja vremena i izrade rezultata.

BASIC opcija uključuje merenje vremena (start/cilj) i izradu rezultata generlanog plasmana i po klasama u PDF formatu i objavu uživo on-line. Ova opcija je pogodna za treninge, manja takmičenja ili track day.

STANDARD opcija uključuje sve što je potrebno za vaše takmičenje, merenje vremena (star/cilj), LED startni sat (16x192px), objavu rezultata uživo, kao i izradu i štampanje rezultata svih faza takmičenja.

ADVANCED opcija nadograđuje standardnu opciju merenjem prolaznog vremena u dva sektora, korišćenjem LED satova u boksu i HQ takmičenja za ispis zvaničnog vremena takmičenja.

Za vreme trajanja takmičenja se uzima vreme od početka verifikacije do vremena objave zvaničnih reuzultata prema zvaničnom programu takmičenja.

Slalom

Bilo da je u pitanju singl ili parallel slalom za vozila, motore ili kartinge, kada je u pitanju merenje i obradu vremena na vašem auto slalom takmičenju imamo dve ponude.

STANDARD opcija uključuje sve što je potrebno vašem takmičenju. Merenje vremena na startu i cilju, kao i izradu i štampanje svih potrebnih rezultata.

ADVANCED opcija nudi sve što dolazi uz standard opciju i još, LED startni sat i korišćenje RacingTribe aplikacije za unos kaznenih poena od strane sudija. Ova opcija prenosi podatke direktno u sistem za obradu vremena, te eliminiše potrebu za papirnim zapisnicima sudijskih mesta i u realnom vremenu daaje i neto i bruto obračun vožnje takmičara.

OffRoad Rally

U mogućnosti smo da ponudimo dve opcije za merenje vremena i izradu rezultata na vašem takmičenju, kao i dodatne usluge koje možete izabrati.

Standardna ponuda uključuje

 • Merenje vremena vožnje na brzinskom ispitu
 • LED sat (zvanično vreme takmičenja) u direkciji takmičenja i servisnom parkištu
 • On-line objavu vremena i rezultata na timing.racingtribe.com stranici
 • Štampu rezultata svih faza takmičenja (brzinski ispit, posle brzinskog ispita), kao i privremenih i konačnih rezultata takmičenja

Napredna opcija uključuje sve što ima u Standard opciji i još:

 • Full color LED startni sat za start svakog brzinskog ispita
 • Detekciju prevremenog i neispravnog starta (sa obaveštavanjem direktora takmičenja)
 • Korišćenje RacingTribe aplikacije za praćenje prolaska vozila pored SOS tačke. Ova opcija eliminiše potrebu za korišćenjem radio veze jer se svi podaci u realnom vremenu prenose u direkciju takmičenja i dostupni su kako direktoru takmičenja tako i šefu brzinskog ispita
 • Korišćenje RacingTribe aplikacije za unos kaznenih poena od strane sudija. Ova opcija eliminiše potrebu za papirnim zapisnicima sudijskih mesta jer prenosi podatke u realnom vremenu u centar za obradu rezultata
 • Obuka korisnika za korišćenje RacingTribe aplikacije (sudija, SOS tačka, šef brzinca, direktor)

 Dodatne usluge

 • Merenje prolaznog vremena na jednoj ili više tačaka brzinskog ispita
 • Jedno ili više merenja brzine vozila na određenom potezu (speed trap)
 • Video prenos celokupnog takmičenja na našoj stranici ili na platformi po vašem izboru (YouTube, Facebook, itd)
 • Korišćenje RacingTribe aplikacije za monitoring odvijanja relija (rani/kasni ulazak u VK, prevremeni/neispravni start, SOS tačke)

Street & Drag Race

U mogućnosti smo da realizujemo sve vrste takmičenja ubrzanja, nevezano o kom tipu vozila ili dužine staze se radi. Pored takmičenja u ubrzanju automobila možemo meriti i motore, automobile na daljinsko upravljanje, pa čak i modele automobila.

Svi rezultati takmičenja se objavljuju uživo on-line na stranici timing.racingtribe.com, a takođe izrađujemo i štampamo sve rezultate potrebne za vaše takmičenje.

1 dan – 750
2 dana – 1.150

Auto & Rally Cross

Za sada smo u mogućnosti da ponudimo samo osnovnu varijantu merenja vremena i izrade rezultata u generalnom i plasmanu po klasama.

1 dan – 200
2 dana – 250

Uskoro završavamo sistem koji će omogućiti izradu i štampu svi potrebnih rezultata, svih faza takmičenja kao i objavu postignutih vremena i rezultata on-line uživo.

Biciklizam 🚴‍♂️💨
Drumski biciklizam

U zavisnosti od broja takmičara i potrebne preciznosti merenja vremena; merenje vremena i izradu rezultata možemo uraditi aktivnim ili pasivni sistemom.

U obe opcije, možemo ponuditi i praćenje prolaska takmičara pored određenih tačaka.
Na primer, na etapi od 10km, možemo imati na svakih kilometar prolazno vreme takmičara, kao i koji takmičar je prošao. Svi podaci se mogu vizuelno prikazati uživo on-line.

Pasivni sistem predlažemo za takmičenja gde ima više od 100 učesnika i gde 1/1000 deo sekunde nije presuda. Ovo su obično jednodnevne ili klasične trke, kao i etapne trke. U slučaju da postoji i potreba za većom preciznošću (hronometar) na nekom potezu u toku takmičenja, da bi troškove zbog velikog broja takmičara sveli na minimum, ovakvo merenje realizujemo korišćenjem štoperica sa foto-ćelijom.

Aktivni sistem predlažemo za takmičenja gde ima do 100 učesnika ili gde je preciznost od 1/1000 deo sekunde potrebna.

Naravno, za svako vaše takmičenje ćemo spremiti posebnu ponudu.

Brdski biciklizam

U zavisnosti od broja takmičara i budžeta takmičenja, kao i od preciznosti merenja vremena koje vam je potrebno vaše takmičenje, merenje vremena možemo realizovati aktivnim ili pasivnim sistemom.

Pasivni sistem – ima preciznost od 1/0,2 sekunde pri brzinama od 40km/h i koristi se za merenje vremena kod takmičenja gde se ne postižu velike brzine i kod kojih deseti deo seknude nije presudan. Ali su troškovi takmičenja dosta manji jer se koriste RFID tagovi za jednokratnu upotrebu. Ovakav sistem prodlažemo za upotebu kod takmičenja gde ima 100 ili više učesnika.

Aktivni sistem – ima preciznost od 0,004 sekunde pri brzinama od 250km/h i koristi se za takmičenja gde se postižu velike brzine i kod kojih je 1/1000 deo sekunde presudan. Ovakav sistem je skuplji za realizaciju jer se koriste akivni tagovi koji nisu za jednokratnu upotrebu. Ovaj sistem predlažemo za upotrebu kod takmičenja gde ima do 100 učesnika.

Atletika 🏃‍♂️🏃‍♀️
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Kajak 🚣‍♂️💦
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.