P R I S T U P N I C A


  Trudimo se da zaštitimo vaše podatke
  Svi podaci o ličnosti koje priložite klubu će biti skladišteni i obezbeđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi podaci koje udruženje potražuje od Vas su u cilju vođenja evidencije članova shodno Zakonu o sportu.

  Želimo da Vas podsetimo da u svakom trenutku imate pravo zatražiti:
  - izvod podataka koji se nalaze u evidenciji udruženja, a tiču se Vas
  - izmenu podataka koja se nalaze u evidenciji udruženja, a tiču se Vas
  - brisanje Vaših podataka iz evidencije udruženja kada Vaše članstvo prestane (u slučaju da je Zakonom ili drugom regulativom naznačen obavezan rok čuvanja podataka, podaci će biti obrisani po isteku tog roka)

  Početak članstva
  Članstvo u Udruženju počinje datumom odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo udruženja shodno Članu 33 Statuta.

  I Z J A V A
  Svojim potpisom izjavljujem:
  - da su svi uneti podaci tačni
  - da sam upoznat sa pravima i obavezama koje imam kao član, a proizilaze iz Statuta udruženja
  - da u celini prihvatam Statut i druga opšta akta Udruženja
  - da imam sposobnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja


  [signature* potips background:#333333 color:#FFFFFF]

   P R I S T U P N I C A


   Trudimo se da zaštitimo vaše podatke
   Svi podaci o ličnosti koje priložite klubu će biti skladišteni i obezbeđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi podaci koje udruženje potražuje od Vas su u cilju vođenja evidencije članova shodno Zakonu o sportu.

   Želimo da Vas podsetimo da u svakom trenutku imate pravo zatražiti:
   - izvod podataka koji se nalaze u evidenciji udruženja, a tiču se Vas
   - izmenu podataka koja se nalaze u evidenciji udruženja, a tiču se Vas
   - brisanje Vaših podataka iz evidencije udruženja kada Vaše članstvo prestane (u slučaju da je Zakonom ili drugom regulativom naznačen obavezan rok čuvanja podataka, podaci će biti obrisani po isteku tog roka)

   Početak članstva
   Članstvo u Udruženju počinje datumom odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo udruženja shodno Članu 33 Statuta.

   I Z J A V A
   Svojim potpisom izjavljujem:
   - da su svi uneti podaci tačni
   - da sam upoznat sa pravima i obavezama koje imam kao član, a proizilaze iz Statuta udruženja
   - da u celini prihvatam Statut i druga opšta akta Udruženja
   - da imam sposobnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja


   [signature* potips background:#333333 color:#FFFFFF]